Guía básica para el uso inclusivo y no discriminatorio de la lengua castellana

ACADAR. Asociación de mulleres con discapacidade de Galicia
ISTO É...
PALABRAS CHAVE
DOCUMENTO ORIXINAL

Con esta guía, queremos ofrecer unha serie de orientacións para lograr o uso dunha linguaxe inclusiva e non discriminatoria. Tamén pretendemos visibilizar ás mulleres, así como ás persoas que, por pertencer a determinados colectivos, permanecen excluídas ou, no seu caso, son erroneamente incluídas.

> Linguaxe inclusiva

Recurso-56-8-1

Revisa outros recursos...