Guía "Violencia sexual cara ás nenas e mulleres con discapacidade"

ACADAR. Asociación de mulleres con discapacidade de Galicia
ISTO É...
PALABRAS CHAVE
DOCUMENTO ORIXINAL

Esta guía pretende mostrar unha realidade descoñecida, a detección de calquera forma de abuso contra a liberdade sexual cara ás mulleres con discapacidade en todas as súas etapas vitais.

> Violencia sexual

> Discapacidade

> Nenas

> Prevención

Recurso-56-8-1

Revisa outros recursos...