Consulta pública previa sobre aprobación do Regulamento do Consello Municipal de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela

Faise público a cidadanía o anuncio do inicio do proxecto de creación dun Consello Sectorial de Igualdade en que se está a traballar desde a Alcaldía do Concello de Santiago de Compostela, coa finalidade de canalizar o dereito de participación da veciñanza de Compostela na constitución dun espazo para debater, asesorar, informar, estudar, revisar, propoñer e traballar en rede e que ten como obxectivo facer achegas ás políticas, liñas e accións municipais no ámbito da igualdade de xénero e das diversidades afectivo sexuais, para intervir no proceso de toma de decisións no ámbito local.

A cidadanía e as organizacións que o consideren adecuado poderán, no exercicio dos dereitos que lles recoñece o artigo 133.1 da Lei 39/2015, remitir as súas opinións e achegas sobre os aspectos formulados ao Centro de Información ás Mulleres (CIM) do Concello de Santiago de Compostela a través do seu correo web:
cim@santiagodecompostela.gal sobre os aspectos expostos durante o prazo de 15 días hábiles que comeza o 25 de xaneiro de 2024 e remata o 14 de febreiro de 2024.

Direccións relacionadas

ANUNCIO CONSELLO DE IGUALDADE.

Regulamento de funcionamento interno do Consello Municipal de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela

Se precisas algúns dos nosos servizos

Podes pedir a túa cita previa

Ou chamar ao noso teléfono

981 542 465

Horario de inverno: de 8 a 15 horas, de luns a venres.

Horario de verán: de 8 a 14 horas, de luns a venres.