CIM Santiago

O Centro de Información ás Mulleres de Santiago de Compostela

somos un punto de encontro e de referencia; un espazo seguro, aberto e libre de prexuízos.

Axudar, apoiar e protexer

Un departamento municipal onde traballamos para axudar, apoiar e protexer ás mulleres vítimas de violencia de xénero ou en situación de vulnerabilidade.

Eliminar o Machismo

Unha entidade dende a que, en equipo, loitamos por eliminar todas as formas de discriminación machista e erradicar a violencia de xénero.

Profesionais a disposición de todas as mulleres

Un conxunto de profesionais a disposición de todas as mulleres que o precisen, na procura de mellorar as súas condicións e as das persoas ao seu cargo.

30 anos de historia traballando na igualdade

Somos un centro pioneiro con 30 anos de historia traballando na igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

OBXECTIVO:

DAR ATENCIÓN INTEGRAL ÁS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO E PROCURAR
A IGUALDADE REAL ENTRE MULLERES E HOMES.
 • Traballar activamente

  en favor da erradicación de todas as formas de discriminación e loitar contra a violencia de xénero.

 • Mellorar as condicións

  das mulleres en situación de vulnerabilidade e das persoas ao seu cargo.

 • Potenciar a información

  dos recursos dispoñibles en materia de violencia de xénero.

 • Sensibilizar e traballar

  coa cidadanía na procura da igualdade e prevención da violencia machista.

 • Promover a implicación

  do total da cidadanía achegándoa aos valores do CIM.

Se precisas algúns dos nosos servizos

Podes pedir a túa cita previa

Ou chamar ao noso teléfono

981 542 465

Horario de inverno: de 8 a 15 horas, de luns a venres.

Horario de verán: de 8 a 14 horas, de luns a venres.