Premio Xohana Torres

Co obxecto de potenciar a presenza e o recoñecemento social  das mulleres en todos os ámbitos da sociedade, facer visible as súas diversas achegas ao longo da  historia, promover a igualdade efectiva de mulleres e homes e erradicar as diferentes formas de  discriminación e desigualdade que viven a día de hoxe as mulleres, xorde o Premio Xohana Torres no ano 1993.

Quen é Xohana Torres?

Xohana Torres naceu en Santiago de Compostela en 1931. Viviu a súa infancia en Ferrol, cidade á que se mantén afectivamente vinculada e onde, como discípula de Ricardo Carvalho Calero, entrou en contacto co mundo do teatro. Reside en Vigo, escenario no que se desenvolve a súa única novela Adiós, María (1970).

Poeta, narradora e dramaturga, Xohana Torres é unha referencia obrigada na historia da literatura galega da segunda metade do século XX. Forma parte daquelas xeracións de escritores/as que, comprometidos/as coa lingua nos difíciles anos da dictadura franquista, contribuíron á normalización da literatura galega tocando todos os xéneros.

Histórico Premio Xohana Torres

EDICIÓN ANO TRABALLO PREMIADO AUTOR/A
1ª Edic. Premio Xohana Torres
1992
As mulleres na economía urbana do Antigo Réxime: Santiago desde o século XVIII.
Serrana Rial García.
2ª Edic. Premio Xohana Torres
1993
A muller, visión e contribución dos librepensadores ácratas galegos, a través dos xornais obreiros: 1890-1936.
José González Vázquez.
3ª Edic. Premio Xohana Torres
1994
Herdanza e signo.
Ánxela Rodríguez Rodríguez.
4ª Edic. Premio Xohana Torres
1995
Declarouse deserto
--
5ª Edic. Premio Xohana Torres
1996
Heroínas anónimas: as lavandeiras.
Mª Mercedes Vega Cerqueiro.
6ª Edic. Premio Xohana Torres
1997
A nai solteira en Galicia.
María Montaña López.
7ª Edic. Premio Xohana Torres
1998
Declarouse deserto
--
8ª Edic. Premio Xohana Torres
1999
Nais xornaleiras e emigrantes: unha perspectiva comparativa da muller na emigración americana e europea.
Mª Luz González Parente e Marta María Lombán Pazos.
9ª Edic. Premio Xohana Torres
2000
O pensamento feminista do economista compostelán Joaquín Díaz de Rábago (1837-1898)
Susana Martínez Rodríguez
10ª Edic. Premio Xohana Torres
2001
Esquecidas pola Historia: as mulleres compostelás entre 1890 e 1936
Herminia Pernas Oroza
11ª Edic. Premio Xohana Torres
2002
Voces da Memoria: Galegas exiliadas, emigradas e resistentes durante o réxime franquista
Beatriz Graña Pérez
12 ª Edic. Premio Xohana Torres
2003
O traballo das mestras en Galicia: entre a produción e a reprodución
Ana Sánchez Bello
13ª Edic. Premio Xohana Torres
2004
Declarouse deserto
--
14ª Edic. Premio Xohana Torres
2005
Declarouse deserto
--
15ª Edic. Premio Xohana Torres
2006
Declarouse deserto
--
16ª Edic. Premio Xohana Torres
2007
Desde o campo e o mar ata o tear e o fogar a invisibilidade rómpese en mil anacos. As mulleres do campo na Galicia da época moderna.
Serrana Rial García
17ª Edic. Premio Xohana Torres
2008
Declarouse deserto
--
Iª Edic. Premio de ensaio Xohana Torres
2009
Transféminas, ou como deconstruír o corpo co martelo.
Iria Preseso Martínez
IIª Edic. Premio de ensaio Xohana Torres
2010
O monte é noso. Conflictividade social no medio rural galego durante o Franquismo. O papel das mulleres na defensa dos montes veciñais en mán común
Araceli Freire Cedeira
Iª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres
2016
Corpos Exorbitantes. Rosalía de Castro, tradutora feminista, en diálogo con Erín Moure.
María Reimóndez Meilán
IIª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres
2017
Concha Castroviejo. Arelas de Liberdade
Aurora Marco y Pablo Ces
IIIª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres
2018
Declarouse deserto
--
IVª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres
2019
Filucha de Taramancos na modalidade de creación audiovisual Da viuva do vivo á muller navegante na modalidade de Ensaio
Santiago Teijelo Vázquez Ana Barreiro
Vª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres
2020
Na procura da lus na modalidade na modalidade de creación audiovisual
Rosa María Taboada Rey
EDICIÓN ANO TRABALLO PREMIADO AUTOR/A
1ª Edic. Premio Xohana Torres

1992

As mulleres na economía urbana do Antigo Réxime: Santiago desde o século XVIII.
Serrana Rial García.
2ª Edic. Premio Xohana Torres

1993

A muller, visión e contribución dos librepensadores ácratas galegos, a través dos xornais obreiros: 1890-1936.
José González Vázquez.
3ª Edic. Premio Xohana Torres

1994

Herdanza e signo.
Ánxela Rodríguez Rodríguez.
4ª Edic. Premio Xohana Torres

1995

Declarouse deserto

--

5ª Edic. Premio Xohana Torres

1996

Heroínas anónimas: as lavandeiras.
Mª Mercedes Vega Cerqueiro.
6ª Edic. Premio Xohana Torres

1997

A nai solteira en Galicia.
María Montaña López.
7ª Edic. Premio Xohana Torres

1998

Declarouse deserto

--

8ª Edic. Premio Xohana Torres

1999

Nais xornaleiras e emigrantes: unha perspectiva comparativa da muller na emigración americana e europea.
Mª Luz González Parente e Marta María Lombán Pazos.
9ª Edic. Premio Xohana Torres

2000

O pensamento feminista do economista compostelán Joaquín Díaz de Rábago (1837-1898)
Susana Martínez Rodríguez
10ª Edic. Premio Xohana Torres

2001

Esquecidas pola Historia: as mulleres compostelás entre 1890 e 1936
Herminia Pernas Oroza
11ª Edic. Premio Xohana Torres

2002

Voces da Memoria: Galegas exiliadas, emigradas e resistentes durante o réxime franquista
Beatriz Graña Pérez
12 ª Edic. Premio Xohana Torres

2003

O traballo das mestras en Galicia: entre a produción e a reprodución
Ana Sánchez Bello
13ª Edic. Premio Xohana Torres

2004

Declarouse deserto

--

14ª Edic. Premio Xohana Torres

2005

Declarouse deserto

--

15ª Edic. Premio Xohana Torres

2006

Declarouse deserto

--

16ª Edic. Premio Xohana Torres

2007

Desde o campo e o mar ata o tear e o fogar a invisibilidade rómpese en mil anacos. As mulleres do campo na Galicia da época moderna.
Serrana Rial García
17ª Edic. Premio Xohana Torres

2008

Declarouse deserto

--

Iª Edic.Premio de ensaio Xohana Torres

2009

Transféminas, ou como deconstruír o corpo co martelo.
Iria Preseso Martínez
IIª Edic. Premio de ensaio Xohana Torres

2010

O monte é noso. Conflictividade social no medio rural galego durante o Franquismo. O papel das mulleres na defensa dos montes veciñais en mán común
Araceli Freire Cedeira
Iª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres

2016

Corpos Exorbitantes. Rosalía de Castro, tradutora feminista, en diálogo con Erín Moure.
María Reimóndez Meilán
IIª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres

2017

Concha Castroviejo. Arelas de Liberdade
Aurora Marco y Pablo Ces
IIIª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres

2018

Declarouse deserto

--

IVª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres

2019

Filucha de Taramancos na modalidade de creación audiovisual Da viuva do vivo á muller navegante na modalidade de Ensaio
Santiago Teijelo Vázquez Ana Barreiro
Vª Edic. Premio de Ensaio e Creación Audiovisual Xohana Torres

2020

Na procura da lus na modalidade na modalidade de creación audiovisual
Rosa María Taboada Rey

Se precisas algúns dos nosos servizos

Podes pedir a túa cita previa

Ou chamar ao noso teléfono

981 542 465

Horario de inverno: de 8 a 15 horas, de luns a venres.

Horario de verán: de 8 a 14 horas, de luns a venres.