Alternativas e propostas feministas para os programas electorais

Plataforma Feminista Galega
ISTO É...
PALABRAS CHAVE
DOCUMENTO ORIXINAL

Este documento responde á petición realizada para compartir as demandas e ideas da PFG para un goberno e organización iguais e democráticas na Galiza. As liñas xerais das nosas propostas corresponden á observación da realidade da poboación, das solucións á vida comunitaria postas en andamento no noso entorno e as súas carencias, dende unha perspectiva feminista.

> Programas electorais

> Eleccións

> Conciliación

Recurso-56-8-1

Revisa outros recursos...