Guía de linguaxe NON sexista

A linguaxe non é neutra, é o produto dunha sociedade, reflicte os modos de pensar e ten unha repercusión na percepción que teñen as persoas da realidade que as envolve.

Desde sempre se empregou o masculino como referente da humanidade e a lingua é un vehículo que perpetúa ese principio.

As palabras masculinas empréganse para sinalar colectivos que engloban tanto mulleres como homes. Isto supón a invisibilización do 50% da poboación.

É importante inculcar o uso dunha linguaxe non discriminatoria e sexista a través da cal fágase un trato igualitario, por iso, dende a Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo desenvolveuse unha guía que contén unha serie de recomendacións sobre a linguaxe coa finalidade de utilizalas nas actuacións administrativas, así como nas publicacións, anuncios e escritos.

Se precisas algúns dos nosos servizos

Podes pedir a túa cita previa

Ou chamar ao noso teléfono

981 542 465

Horario de inverno: de 8 a 15 horas, de luns a venres.

Horario de verán: de 8 a 14 horas, de luns a venres.