Itinerario de actuación

A natureza da violencia de xénero, o feito de que se produza no ámbito familiar e que tradicionalmente teña existido unha ampla tolerancia social ante esas condutas, fai que as mulleres que a sofren se atopen nunha especial situación de indefensión.

Por iso é fundamental a intervención coordinada e o establecemento de procedementos homoxéneos de actuación por parte dos poderes públicos, de modo que se garanta unha protección integral en todos os ámbitos.

Coñece o “Itinerario de Intervención con Mulleres para o Tratamento e Prevención da
Violencia de Xénero” deseñado polo Concello de Santiago de Compostela.

Se precisas algúns dos nosos servizos

Podes pedir a túa cita previa

Ou chamar ao noso teléfono

981 542 465

Horario de inverno: de 8 a 15 horas, de luns a venres.

Horario de verán: de 8 a 14 horas, de luns a venres.