Histórico

 • 1991

  Créase no Concello de Santiago de Compostela o Servizo de Asesoramento á Muller.

 • 1992

  Institucionalízase o premio de investigación “Xohana Torres”.

  Nace co obxecto de contribuír ó coñecemento e recoñecemento do traballo das mulleres que destacaron nalgún eido profesional, tanto na actualidade como no pasado, na vida da nosa comunidade.

 • 1995

  Créase a Casa de Acollida para mulleres vítimas de malos tratos, servicio que ofrece unha alternativa de carácter urxente e temporal a mulleres que se atopan en situación de risco persoal na convivencia familiar debido a malos tratos físicos ou psicolóxicos, dando acollemento tamén ós seus fillos e fillas.

 • 1999

  Ponse en marcha o I Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades, creado pola Concellaría da Muller.

  Constitúese entre o Concello de Santiago de Compostela e o Centro de Estudios sobre a condición da Muller (Alecrín) un convenio de colaboración para crear o primeiro Centro de Día para mulleres prostituídas, un lugar de referencia e apoio para todas as mulleres que tiveron que exercer ou exercen a prostitución.

 • 2000

  Créase o Consello Municipal da Muller, órgano consultivo cuxo obxectivo é garantir o dereito á participación de todas as mulleres compostelás na vida municipal da cidade.

  Iníciase un acordo de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e a Asociación Cultural Andaina de Mulleres.

 • 2001

  Fírmase o Convenio de Colaboración entre o Concello de Santiago co Colexio de Avogados de Santiago de Compostela. A través deste Convenio fíxanse as condicións pola que se rexerá dita colaboración de cara á implantación e funcionamento dunha quenda especial de violencia de cara a asignación de avogados/as de oficio para a asistencia nos xuízos de faltas ás vítimas da violencia que teñan a súa residencia no Concello de Santiago.

 • 2002

  Créase o Servizo de Atención Domiciliaria á Infancia.

 • 2004

  Iníciase o desenvolvemento de obradoiros de xénero e igualdade en colaboración co Consello da Xuventude da Xunta de Galicia.

  O Concello de Santiago de Compostela acorda a creación dun CIM en virtude de acordo da Xunta de Goberno.

 • 2005

  A Xunta de Galicia outorga a acreditación como servizo municipal ao CIM de Santiago de Compostela. Pasando a formar parte da rede de CIMs e outros organismos de Galicia que traballan na procura do benestar de todas as mulleres en situación de vulnerabilidade.

  O CIM de Santiago de Compostela únese ao Servizo de Tele Asistencia Móbil e comeza a ofertalo ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

  Iníciase a convocatoria de subvencións para o fomento do movemento asociativo e de defensa da muller. Ao mesmo tempo apoiouse a creación nas Asociacións veciñais das Vogalías da Muller.

 • 2008

  Cesión do espazo da Casa de Acollida para Mulleres vítimas á Xunta de Galicia para a creación do Centro de Recuperación Integral (CRI) para mulleres que sofren Violencia de Xénero.

  Fírmase o Convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e a asociación Cáritas diocesana de Santiago para levar a cabo o proxecto do piso de acollida: “O noso lar” dentro do programa Vagalume.

 • 2010

  Preséntase o Itinerario de intervención con mulleres; unha guía que recolle os recursos existentes, e establece e define a actuación de cada institución co obxectivo de prestar atención integral pero simplificada ás vítimas de Violencia de Xénero.

 • 2013

  Ten lugar a celebración do I Congreso Nacional de Intervención e Prevención da Violencia de Xénero.

 • 2014

  Ten lugar a celebración do II Congreso Nacional de Intervención e Prevención da Violencia de Xénero.

 • 2015

  Iníciase a Campaña 25N. Compostela en Negro.

 • 2016

  Preséntase o proxecto: Compostela, Territorio das mulleres. Deséñase o Observatorio de Igualdade de Oportunidades do Concello de Santiago de Compostela.

 • 2017

  Constitución da mesa local de coordinación interinstitucional contra a Violencia de Xénero do Concello de Santiago de Compostela. Unha ferramenta operativa na que estarán representados todos os ámbitos municipais, e outros implicados directa ou indirectamente na loita contra a Violencia de Xénero, co obxecto de procurar unha maior eficacia de todas as actuacións a tal fin.

  Apertura e inauguración da Casa Xohana Torres".

 • 2018

  Créase o Punto Lila de información, un servizo de asesoramento e atención sobre violencias machistas (psicolóxicas, físicas e sexuais) que se habilita en celebracións locais que alberguen gran número de persoas, a disposición de todas as mulleres que visiten a cidade.

Galería

Porque unha imaxe vale máis que mil palabras…
Achégate a coñecernos un pouquiño máis a través da nosa galería!

Ver galería

Se precisas algúns dos nosos servizos

Podes pedir a túa cita previa

Ou chamar ao noso teléfono

981 542 465

Horario de inverno: de 8 a 15 horas, de luns a venres.

Horario de verán: de 8 a 14 horas, de luns a venres.