Histórico

Créase no Concello de Santiago de Compostela o Servizo de Asesoramento á Muller.

1991

Institucionalízase o premio de investigación “Xohana Torres”.

Nace co obxecto de contribuír ó coñecemento e recoñecemento do traballo das mulleres que destacaron nalgún eido profesional, tanto na actualidade como no pasado, na vida da nosa comunidade.

1992

Créase a Casa de Acollida para Mulleres vítimas de malos tratos.

Servicio que ofrece unha alternativa de carácter urxente e temporal a mulleres que se atopan en situación de risco persoal na convivencia familiar debido a malos tratos físicos ou psicolóxicos, dando acollemento tamén ós seus fillos e fillas.

1995

I Plano Municipal de Igualdade de Oportunidades.

Ponse en marcha o I Plano Municipal de Igualdade de Oportunidades, creado pola Concellaría da Muller.

1999

Convenio de colaboración para crear o primeiro Centro de Día para mulleres prostituídas.

Constitúese entre o Concello de Santiago de Compostela e o Centro de Estudios sobre a condición da Muller (Alecrín) un convenio de colaboración para crear o primeiro Centro de Día para mulleres prostituídas, un lugar de referencia e apoio para todas as mulleres que tiveron que exercer ou exercen a prostitución.

1999

Consello Municipal da Muller.

Créase o Consello Municipal da Muller, órgano consultivo cuxo obxectivo é garantir o dereito á participación de todas as mulleres compostelás na vida municipal da cidade.

2000

Asociación Cultural Andaina de Mulleres.

Iníciase un acordo de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e a Asociación Cultural Andaina de Mulleres.

2000

Convenio de Colaboración entre o Concello de Santiago co Colexio de Avogados de Santiago de Compostela.

Fírmase o Convenio de Colaboración entre o Concello de Santiago co Colexio de Avogados de Santiago de Compostela. A través deste Convenio fíxanse as condicións pola que se rexerá dita colaboración de cara á implantación e funcionamento dunha quenda especial de violencia de cara a asignación de avogados/as de oficio para a asistencia nos xuízos de faltas ás vítimas da violencia que teñan a súa residencia no Concello de Santiago.

2001

Créase o Servizo de atención domiciliaria á infancia.

2002

Iníciase o desenvolvemento de obradoiros de xénero e igualdade en colaboración co Consello da Xuventude da Xunta de Galicia.

2004

O Concello de Santiago de Compostela acorda a creación dun CIM en virtude de acordo da Xunta de Goberno.

2004

A Xunta de Galicia outorga a acreditación como servizo municipal ao CIM de Santiago de Compostela.

Pasando a formar parte da rede de CIMs e outros organismos de Galicia que traballan na procura do benestar de todas as mulleres en situación de vulnerabilidade.

2005

Únese ao Servizo de Tele Asistencia Móbil .

O CIM de Santiago de Compostela únese ao Servizo de Tele Asistencia Móbil e comeza a ofertalo ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

2005

Subvencións para o fomento do movemento asociativo.

Iníciase a convocatoria de subvencións para o fomento do movemento asociativo e de defensa da muller. Ao mesmo tempo apoiouse a creación nas Asociacións veciñais das Vogalías da Muller.

2005

Centro de Recuperación Integral (CRI).

Cesión do espazo da Casa de Acollida para Mulleres vítimas á Xunta de Galicia para a creación do Centro de Recuperación Integral (CRI) para mulleres que sofren Violencia de Xénero.

2008

Convenio de colaboración.

Fírmase o Convenio de colaboración entre o Concello de Santiago de Compostela e a asociación Cáritas diocesana de Santiago para levar a cabo o proxecto do piso de acollida: “O noso lar” dentro do programa Vagalume.

2008

Preséntase o Itinerario de intervención con mulleres.

Preséntase o Itinerario de intervención con mulleres; unha guía que recolle os recursos existentes, e establece e define a actuación de cada institución co obxectivo de prestar atención integral pero simplificada ás vítimas de Violencia de Xénero.

2010

Ten lugar a celebración do I Congreso Nacional de Intervención e Prevención da Violencia de Xénero.

2013

Ten lugar a celebración do II Congreso Internacional de Intervención e Prevención da Violencia de Xénero.

2014

Iníciase a Campaña 25N. Compostela en Negro.

2015

Preséntase o proxecto: Compostela, Territorio das mulleres.

2016

Deséñase o Observatorio de Igualdade de oportunidades do Concello de Santiago de Compostela.

2016

Constitución da mesa local de coordinación interinstitucional contra a Violencia de Xénero do Concello de Santiago de Compostela.

Unha ferramenta operativa na que estarán representados todos os ámbitos municipais, e outros implicados directa ou indirectamente na loita contra a Violencia de Xénero, co obxecto de procurar unha maior eficacia de todas as actuacións a tal fin.

2017

Apertura e inauguración da “Casa Xohana Torres".

2017

Créase o Punto Lila de información.

Un servizo de asesoramento e atención sobre violencias machistas (psicolóxicas, físicas e sexuais) que se habilita en celebracións locais que alberguen gran número de persoas, a disposición de todas as mulleres que visiten a cidade.

2018

Galería

Porque unha imaxe vale máis que mil palabras…
Achégate a coñecernos un pouquiño máis a través da nosa galería!

Ver galería

Se precisas algúns dos nosos servizos

Podes pedir a túa cita previa

Ou chamar ao noso teléfono

981 542 465

Horario de inverno: de 8 a 15 horas, de luns a venres.

Horario de verán: de 8 a 14 horas, de luns a venres.